Gostovanje gospodina Ljubodraga Pljakića,
sudije Vrhovnog kasacionog suda u penziji,

SEMINAR SA PREZENTACIJOM: NOVI I STARI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU – SLIČNOSTI I RAZLIKE SA PRIKAZOM UPRAVNO-SUDIJSKE PRAKSE RADA I ODLUČIVANjA

Obaveštavamo članove Društva konzervatora Srbije da je ovo Društvo obezbedilo gostovanje gospodina Ljubodraga Pljakića, sudije Vrhovnog kasacionog suda u penziji, koji će za zainteresovano članstvo DKS održati seminar sa prezentacijom ,,Novi i stari Zakon o opštem upravnom postupku – sličnosti i razlike” sa prikazom upravno-sudijske prakse rada i odlučivanja.

 

Pozivamo svoje članove iz zavoda za zaštitu spomenika kulture, muzeja, arhiva i biblioteka da prisustvuju seminaru i prezentaciji, da opredele do 3 zainteresovana lica od kojih preporučujemo da obavezno jedno bude lice pravne struke.

 

Seminar gospodina Ljubodraga Pljakića, sa prezentacijom, održaće se 11. maja 2017. godine sa početkom u 10:00 časova u čitaonici Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd, ul. Radoslava Grujića 11, 11 118 Beograd. Rad je planiran sa pauzom od 11:30 do 11:45, drugom pauzom od 12:45 do 13:15 (pauza za ručak) i trećom pauzom 14:30 do 14:45. Planiran završetak seminara je do 16:00 časova.

Ključne odrednice i novine Zakona o opštem upravnom postupku možete pregledati ovde.