Skupština DKS

SKUPŠTINA DKS, SREMSKI KARLOVCI, 25-26.MAJ 2018.GODINE

 

 

Obaveštavamo Vas da je Predsedništvo Društva konzervatora Srbije, na svojoj sednici održanoj 20. aprila 2018. godine prihvatilo poziv Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada da se Skupština Društva održi u Sremskim Karlovcima 25. i 26. maja 2018. godine.

Organizacijom Skupštine našeg strukovnog udruženja Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada želi da obeleži 35 godina uspešnog rada na zaštiti kulturnog nasleđa. Tematska oblast kojoj će biti posvećen prvi dan skupštine biće sveobuhvatni međunarodni projekti obnove i revitalizacije kulturnog nasleđa, sa posebnim osvrtom na potrebu povezivanja konzervatora različitih struka.

Drugog dana, u okviru redovnog zasedanja Skupštine, održaće se i Vanredna izborna skupština na kojoj će se birati predsednik DKS.

Više informacija i detaljan program možete preuzeti ovde, a ponudu hotela Dunav možete preuzeti ovde.

 


Poštovani članovi Društva konzervatora Srbije,

U skladu sa članom 44. stav 5. Statuta Društva konzervatora Srbije
stavljaju se na javnu raspravu:

1. Predlog Kodeksa Suda časti
2. Predlog pravilnika o uslovima za pokretanje i vođenje postupka pred
Sudom časti i uslovima pod kojima se mogu izreći mere

Molim vas da vaše primedbe, predloge i sugestije za izmenu i dopunu
navedenih akata dostavite najkasnije do 24. maja 2018. godine na e-mail:
office@dks.org.rs ili na adresu: Društvo konzervatora Srbije, Beograd,
Ul. Radoslava Grujića br.11.

 

 


 

SKUPŠTINA DKS 2017

 

 

Na osnovu odluke Predsedništva Društva konzervatora Srbije koja je doneta na svojoj 4. sednici, zakazuje se redovna godišnja Skupština Društva konzervatora Srbije u Kladovu (19320), dana 18-19. juna 2017. godine, sa početkom u 15:00 časova u Hotelu ,,Aquastar Danube”, ul. Dunavski kej br. 1.

Dnevni red Skupštine DKS možete preuzeti ovde.

Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine DKS koja je održana u Kladovu 18 – 19. juna 2017. godine, možete preuzeti ovde.

 

 


 

SKUPŠTINA DKS 2016

 

 

 
 
 
Skupština Društva konzervatora Srbije, Sirogojno (hotel Viva u Sirogojnu), 10-11. juna 2016. godine, sa početkom rada od 15:15h. 
Na osnovu člana 43. stav 3 Statuta DKS u pogledu nadležnosti Predsedništva DKS, kao i člana 31., stav 1, tačka 1. u pogledu nadležnosti Suda časti DKS, dostavljaju se radni materijali (predlozi) radi skupštinske javne rasprave. 
Materijale za javnu raspravu možete pronaći ovde:
 
 
 
 
 
 

 


 

 

SKUPŠTINA DKS 2014

 

 

 


 

SKUPŠTINA DKS 2013

 

 

Sa Godišnje skupštine Društva konzervatora Srbije 2013.
Obilazak crkve sv. Nikole u Kuršumliji.

 

 
Godišnja skupština DKS – redosled izlaganja – 
STRATEŠKI PRAVCI U OBLASTI ISTRAŽIVANjA I ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA

 

 


 

SKUPŠTINA DKS 2012

 

 

Izveštaj sa Godišnje skupštine Društva konzervatora Srbije u Zrenjaninu, 2012.

POTENCIJALI INDUSTRIJSKOG I TEHNIČKOG NASLEĐA SRBIJE

 

Redovna godišnja Skupština Društva konzervatora Srbije koja je održana u Zrenjaninu 8. i 9. juna 2012. godine, počela je pozdravnim govorom ministra kulture Republike Srbije Predraga Markovića, zatim gradonačelnika grada Zrenjanina Milete Mihajlova, direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Igora Kovača i predsednice Društva Konzervatora Srbije Snežane Jejić. Nakon uvodnog izlaganja etnologa Mirjane Đekić iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad, u kom se osvrnula na sadašnje stanje ali i potencijale industrijskog i tehničkog nasleđa u Srbiji, neophodnoj aktivnijoj pravnoj i fizičkoj zaštiti, jedinstvenoj terminologiji i pojmovniku, počeo je prvi deo Skupštine sa izlaganjima i prezentacijama učesnika skupa. Zavodi su pojedinačno prezentovali industrijsko i tehničko nasleđe sa teritorije svoje nadležnosti.