Aktuelno

Obaveštavamo Vas o predlozima projekata koje je Društvo konzervatora Srbije podnelo po konkursima za finansiranje ili sufinansiranje kod resornog Ministarstva kulture i informisanja:

Projekti

Obaveštavamo Vas o predlozima projekata koje je Društvo konzervatora Srbije podnelo po konkursima za finansiranje ili sufinansiranje kod resornog Ministarstva kulture i informisanja: 1. Oblast digitalizacije: 1.1. Digitalizacija i prezentacija arhivske, stručne i...