Posebna izdanja DKS

Konzervatorski principi i metodi, Beograd 1982

Sećanja konzervatora, Beograd 1982

Zaštita spomenika narodnog graditeljstva, Beograd 1984.

Narodna arhitektura – putevi čuvanja i zaštite, Beograd 1985.

Narodno graditeljstvo na Balkanu, Beograd 1987.

Dokumenti narodnog graditeljstva u prošlosti, Beograd 1990.

Voda – smisao trajanja, Beograd 2004.

Urbana i arhitektonska konzervacija, Svet – Evropa, Prvi tom, Beograd 2004.

Urbana i arhitektonska konzervacija, Jugoslavija – Srbija, Drugi tom (u štampi)