Organizaciona struktura

PREDSEDNICA DKS
Katarina Maksimov, arhitekta

POTPREDSEDNICA
Danijela Mladenović, arhitekta

ČLANOVI PREDSEDNIŠTVA
Zorica Atić, istoričar umetnosti
Dušanka Veselinov, arheolog
Jasmina Vujović, arhitekta
Jelica Jovanović, arhitekta
Vojkan Milutinović, arheolog
Svetlana Perović Ivović, konzervator-restaurator
Slobodan Radovanović, arhitekta
Đorđe Stošić, istoričar
Aleksandra Šević, arhitekta

NADZORNI ODBOR
Rastko Vlajković, arhitekta
Milan Marković, fotograf
Miodrag Mišljenović, građ. inženjer

SUD ČASTI
Dejan M. Radovanović, arheolog
Jelena Filipović, arhitekta
prof. dr Nenad Šekularac, arhitekta

ODBOR ZA DODELU NAGRADA I PRIZNANJA
dr Slavica Vujović, arhitekta
dr Gordana Mitrović, istoričar umetnosti
Vera Pavlović Lončarski, istoričar umetnosti
mr Gordana Simić, arhitekta

REDAKCIJA GLASNIKA DRUŠTVA KONZERVATORA SRBIJE
Urednik: dr Nenad Lajbenšperger, istoričar
Jasna Gulan Ružić, slikar konzervator
Aleksandra Dabižić, istoričar umetnosti
dr Gordana Jeremić, arheolog konzervator
dr Marina Pavlović, arhitekta
dr Bojan Popović, istoričar umetnosti
Ana Sibinović, etnolog