Посебна издања ДКС

Конзерваторски принципи и методи, Београд 1982

Сећања конзерватора, Београд 1982

Заштита споменика народног градитељства, Београд 1984.

Народна архитектура – путеви чувања и заштите, Београд 1985.

Народно градитељство на Балкану, Београд 1987.

Документи народног градитељства у прошлости, Београд 1990.

Вода – смисао трајања, Београд 2004.

Урбана и архитектонска конзервација, Свет – Европа, Први том, Београд 2004.

Урбана и архитектонска конзервација, Југославија – Србија, Други том (у штампи)