Секције

Секција aрхеолога

Председник секције археолога

Биљана Лучић, археолог
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Трг Св. Димитрија 10, 22000 Сремска Митровица
е-mail: biljana.lucic@zavodsm.rs
конт. тел.: 022/621-568

Секретар секције археолога

Душица Веселинов, археолог
Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада
Булевар Михајла Пупина 22, 21101 Нови Сад
е-mail: dusicaveselinov@gmail.com
конт. тел.: 021/557 060


Секција архитеката

Председник секције архитеката

Данијела Младеновић, дипл. инж. арх.
Завод за заштиту споменика културе Краљево
ул. Цара Лазара 24, 36 000 Краљево – 6
е-mail:danijela.senovic@gmail.com
конт. тел: 036/331-866

Секретар секције архитеката

Јасмина Поповић Русимовић, дипл. инж. арх.
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
ул. Деспота Ђурђа бр. 37, 11 300 Смедерево – 1
е-mail: j.p.rusimovic@spomenicikulture.org.rs
конт. тел: 026 222-309

Златна мистрија

Златна мистрија је награда из фонда оснивача проф. арх. Милорада Димитријевића која се додељује архитекти-појединцу или архитектонском тиму за један успешно осмишљен, простудиран и изведен подухват из области градитељског наслеђа, завршен у претходној години.


Секција правника

Председник секције правника

Јелена Божић, правник
Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
ул. Радослава Грујића 11, 11 118 Београд
е-mail: jelena.bozic@heritage.gov.rs
конт. тел.: 011/ 2451 642, лок. 124


Секција историчара

Председник секције историчара

Ненад Лајбеншпергер, историчар
Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
ул. Радослава Грујића 11, 11 118 Београд
е-mail: nenad.lajbensperger@heritage.gov.rs
конт. тел.: 011/24-54-786; 062/88-28-115

Секретар секције историчара

Горана Лемајић, историчар
Завод за заштиту споменика културе – Сремска Митровица
Трг Св. Димитрија 10, 22000 Сремска Митровица
е-mail: gorana.lemajic@zavodsm.rs
конт. тел.: 022/621-568


Секција историчара уметности

Председник секције историчара уметности

Сања Кесић Ристић, ист. уметности
Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
ул. Радослава Грујића 11, 11 118 Београд
е-mail: sanja.kesicristic@gmail.com
конт. тел.: 011/24-54-786; 062/88-28-119

Секретар секције историчара уметности

Хајна Туцић, ист. уметности
Завод за заштиту споменика културе града Београда
ул. Горњи Калемегдан 14, 11 000 Београд
е-mail: hajnatucic@gmail.com
конт. тел.: 011/ 2628 – 929; 069/ 5111-6036


Секција фотографа

Председник секције фотографа

Снежана Неговановић, сним. слике
Завод за заштиту споменика културе града Београда
ул. Горњи Калењмегдан 14, 11 000 Београд
е-mail: snezanegovanovic@gmail.com

Секретар секције фотографа

Жељко Вукелић, фотограф
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
ул. Трг Слободе 1/3, 24 000 Суботица
е-mail: pozitivstudio@gmail.com
конт. тел.: 063 1179 107; 024 557 606


Секција етнолога

Председник секције етнолога

Јелена Муњић, етнолог-антрополог
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
ул. Крагујевачког октобра бр. 184, 34 000 Крагујевац
е-mail: j.munjic@gmail.com


Секција конзерватора рестауратора

Председник секције конзерватора рестауратора

Десимир Тановић, конзерватор-рестауратор
Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
ул. Радослава Грујића 11, 11 118 Београд
е-mail: desimir.tanovic@heritage.gov.rs
desimir.tanovic@gmail.com
конт. тел.: 011 / 2454 – 786; 062 / 88 28 136

Секретар Секције Конзерватора рестауратора

Оливера Брдарић, конзерватор-рестауратор
Покрајински завод за заштиту споменика културе – Петроварадин
ул. Штросмајерова 22, 21 131 Петроварадин, Нови Сад
конт. тел.: 021 / 506-408; 064 / 163-54-66