ДКС као репрезентативно удружење

Председништво Друштва конзерватора Србије је на својој 2. седници која је одржана 21. априла 2017. године, постигло договор око успостављања радне групе која ће извршити анализу могућности, утврђивање организационо-пословних способности Друштва конзерватора Србије и...

Акт Министарства културе и информисања

Обавештавамо Вас да је Министарство културе и информисања Републике Србије, својим актом број 401-01-125/2017-02 од 30.03.2017. године доделило средства из јавних буџетских средстава Републике Србије за реализацију укупно три годишња програма у 2017. години: 1....