Председништво Друштва конзерватора Србије је на својој 2. седници која је одржана 21. априла 2017. године, постигло договор око успостављања радне групе која ће извршити анализу могућности, утврђивање организационо-пословних способности Друштва конзерватора Србије и давање препоруке Председништву ДКС ради покретања захтева код надлежног органа за стицање статуса у култури, у складу са посебним прописом. Радна група ће доставити одговарајући извештај са закључком и препоруком и ради благовременог подношења извештаја Скупштини Друштва конзерватора Србије.

Одлуку можете преузети овде.