Predsedništvo Društva konzervatora Srbije je na svojoj 2. sednici koja je održana 21. aprila 2017. godine, postiglo dogovor oko uspostavljanja radne grupe koja će izvršiti analizu mogućnosti, utvrđivanje organizaciono-poslovnih sposobnosti Društva konzervatora Srbije i davanje preporuke Predsedništvu DKS radi pokretanja zahteva kod nadležnog organa za sticanje statusa u kulturi, u skladu sa posebnim propisom. Radna grupa će dostaviti odgovarajući izveštaj sa zaključkom i preporukom i radi blagovremenog podnošenja izveštaja Skupštini Društva konzervatora Srbije.

Odluku možete preuzeti ovde.