Гостовање господина Љубодрага Пљакића,
судије Врховног касационог суда у пензији,

СЕМИНАР СА ПРЕЗЕНТАЦИЈОМ: НОВИ И СТАРИ ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ – СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ СА ПРИКАЗОМ УПРАВНО-СУДИЈСКЕ ПРАКСЕ РАДА И ОДЛУЧИВАЊА

Обавештавамо чланове Друштва конзерватора Србије да је ово Друштво обезбедило гостовање господина Љубодрага Пљакића, судије Врховног касационог суда у пензији, који ће за заинтересовано чланство ДКС одржати семинар са презентацијом ,,Нови и стари Закон о општем управном поступку – сличности и разлике“ са приказом управно-судијске праксе рада и одлучивања.

 

Позивамо своје чланове из завода за заштиту споменика културе, музеја, архива и библиотека да присуствују семинару и презентацији, да определе до 3 заинтересована лица од којих препоручујемо да обавезно једно буде лице правне струкe.

 

Семинар господина Љубодрага Пљакића, са презентацијом, одржаће се 11. маја 2017. године са почетком у 10:00 часова у читаоници Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд, ул. Радослава Грујића 11, 11 118 Београд. Рад је планиран са паузом од 11:30 до 11:45, другом паузом од 12:45 до 13:15 (пауза за ручак) и трећом паузом 14:30 до 14:45. Планиран завршетак семинара је до 16:00 часовa.

Кључне одреднице и новине Закона о општем управном поступку можете прегледати овде.