O Nama

KRATAK ISTORIJAT DRUŠTVA KONZERVATORA SRBIJE

 

 

 

Društvo konzervatora Srbije je strukovno udruženje koje okuplja stručnjake i naučnike iz različitih oblasti zaštite kulturnog i prirodnog nasleđa.

Pravni kontinuitet organizovanosti konzervatora vezan je za Društvo muzealaca i konzervatora Jugoslavije i za Društvo konzervatora Jugoslavije. Konzervatori Srbije bili su do 1957. godine organizovani u Muzejsko-konzervatorskom društvu Jugoslavije, kada je formirano Društvo konzervatora Jugoslavije. Godine 1958. osnovana je u okviru Društva konzervatora Jugoslavije Podružnica konzervatora Srbije.

Društvo konzervatora Srbije osnovano je 16. aprila 1972. godine u Novom Pazaru sa podružnicama u Beogradu, Nišu, Kraljevu, Kragujevcu, Novom Sadu i Prištini. Pokrajinske podružnice konstituišu se u Pokrajinska društva konzervatora Vojvodine 1975. i Kosova i Metohije 1981. godine.

Na Skupštini Društva konzervatora Srbije održanoj 20.02.1991. godine osniva se jedinstveno Društvo konzervatora Srbije (DKS) koje deluje na celoj teritoriji Republike Srbije, a Statutom, tada usvojenim, utvrđuje se 22. februar kao datum obeležavanja Dana zaštite spomenika kulture u Srbiji – Dan Društva – to je dan kada je donet prvi Akt o zaštiti razvalina određenih starih gradova i zamkova u Srbiji 22. februara 1844. godine

 

 


 

DELATNOST

 

 

Društvo konzervatora Srbije u skladu sa Statutom, radi na:

Unapređivanju metodologije i principa rada na zaštiti kulturnih i prirodnih dobara u Republici Srbiji;

Stručnom uzdizanju i obrazovanju konzervatora (organizacija stručnih predavanja, konferencija, radionica, studijskih putovanja);

Prati i razmatra aktuelna pitanja iz oblasti zaštite kulturnih i prirodnih dobara;

Podstiče saradnju ustanova u oblasti zaštite nasleđa i međusobnu saradnju konzervatora;

Angažovano je oko pitanja evropskih integracija (oživljavanje manifestacije Dani evropske baštine, regionalna saradnja i sl.);

Radi na popularizaciji, informisanosti javnosti i publikovanju rezultata radova na zaštiti nasleđa (predavanja, izložbe, publikacije).

Konzervatori se jednom godišnje (u maju ili junu) okupljaju na Godišnjoj Skupštini, koja uvek ima određenu temu.