Arheolozi, članovi Društva konzervatora Srbije, obnovili su rad svoje sekcije na sastanku u Sremskoj Mitrovici, koji je održan 11. decembra 2019. Za predsednika sekcije jednoglasno je izabrana Biljana Lučić, a za sekretara Dušica Veselinov.

Prvom sastanku prisustvovali su i budući članovi, kao i kolege iz Sremske Mitrovice i Rume. Svi prisutni su obišli carsku palatu Sirmijum i baziliku Sv. Dimitrija, dva lokaliteta koji se izdvajaju po specifičnostima zaštite arheološkog nasleđa.

Na radnom delu sastanka arheolozi su izlagali u okviru teme Rezultati sprovođenja mera tehničke zaštite u zaštiti arheološkog nasleđa. Ovo je bio sažet pregled problema na terenu, međuinstitucionalne saradnje, planiranih projekta, negativnih i pozitivnih primera u praksi. Posebna diskusija vodila se o budućim zakonima o kulturnom nasleđu.