Na trećoj sednici Predsedništva u 2019. godini, održanoj u Beogradu 7. marta, odlučeno je da se pristupi izradi Predloga izmena i dopuna Statuta Društva konzervatora Srbije kao jednom od prioriteta ovog saziva.

U prilogu se nalazi tekst predloga na kojem je Predsedništvo intenzivno radilo prethodna dva meseca. 

Prema članu 44, stav 3, važećeg Statuta od danas je otvorena javna rasprava u trajanju od 30 dana, do 6. juna 2019. godine, kada je zakazana i redovna Skupština DKS koja će se održati u Knjaževcu.

Aktivni članovi, koji su redovno izmirili svoje obaveze uplatom članarine, svoje primedbe mogu poslati na e-mail adresu: office@dks.org.rs i o njima će se odlučivati na Skupštini, po dnevnom redu.

Predsedništvo DKS