Po preporuci Ministarstva kulture i informisanja RS, Sektora za međunarodnu saradnju, dr Nevena Debljović Ristić, arhitekta, bila je predstavnik Republike Srbije na Drugom Forumu o kulturnom nasleđu Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (16+1) koji je održan od 9. do 12. aprila 2019. godine u gradu Luojangu u zapadnoj oblasti Henan. Organizaciju Drugog foruma o kulturnom nasleđu Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope inicirala je Državna uprava za kulturno nasleđe NR Kine, Narodna Vlada pokrajine Henan u saradnji sa Kineskom akademijom za kulturno nasleđe.

Prvi zvanični dan Foruma održan je u okviru The National Park of Su an Tang Dynasties, unutar Mingthang Hall, gde je organizovana promotivna izložba, na kojoj je predstavljeno kulturno nasleđe zemalja učesnica, upisano na Listu svetske kulturne i prirodne baštine: Kine, Bugarske, Češke, Litvanije, Letonije, Slovačke, Rumunije, Poljske, Bosnei Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije.

Prezentacija koleginice Nevene Debljović Ristić, Studenica Monastery (12th Century) From Cultural Monument Conservation to Landscape Management, prikazana je krozpozdravne reči u ime Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije predstavljanjem pet lokaliteta na Listi svetskog nasleđa, nakon čega je emitovan kratak promotivni video materijal o Manastiru Studenici. Tokom izlaganja ukazano je naproces transformacije odnosa službe za zaštitu spomenika kulture od rada na tehničkoj zaštiti i konzervaciji samog spomeničkog kompleksa do ulaganja posebnih napora da se kroz planska dokumenta i plan upravljanja, omogući zaštita i očuvanje kulturnog predela, specifične sakralne topografije i prirodnih vrednosti u širem okruženju manastira Studenice. Predlog kulturnih ruta u slivu reke Studenice, godišnji kalendar kulturnih događaja i sedam verskih praznika, realizacija projekta Digital Studenica, formiranje podruma vina u konaku iz 18. veka, samo su neki od prikazanih sadržaja kojiunapređuju održivost ovog dobra Svetskog nasleđa.

Tokom Foruma organizovana je poseta The Museum of the Site of Dingding Gate isped koga se tradicionalno u Luojangu održava Performance celebrating the opening of Peony CultureFestival, kao i obilazak China National Flower Garden, Luoyang Museum i lokaliteta Longmen Grottoes koji se od 2000. godine nalazi na Listi svetske kulturne i prirodne baštine.

Na dvodnevnom Forumu zvaničnici zemalja učesnica i eksperti iz oblasti kulturnog nasleđa imali su priliku da razmene različite ideje, problemska pitanja i iskustva u istraživanjima, zaštiti, očuvanju i upravljanju kulturnim nasleđem, kao i da razmotre potencijale, mehanizme i okvire buduće saradnje.