Iz sredstava ostvarenih po javnom konkursu kod Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Društvo konzervatora Srbije organizuje Simpozijum sa radionicom “KONZERVACIJA KAMENA” na arheološkom lokalitetu Caričin Grad, vrednovanog kao kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbije.

Priloge sa uputstvima o Seminaru sa radionicom, možete preuzeti ovde.

Do skorog susreta na Caričinom Gradu, rukovodilac projekta Desimir Tanović, konzervator restaurator