Poštovani članovi Sekcije arhitekata DKS,

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je organizovan ovogodišnji skup kolega arhitekata i tehničara-članova Sekcije arhitekata DKS-a, u periodu od 08-09. decembra 2016. godine na temu:

ZAŠTITNE KONSTRUKCIJE NAD NEPOKRETNIM KULTURNIM NASLEĐEM

Godišnji sastanak Sekcije arhitekata održava se u zgradi Skupštine grada Sremska Mitrovica i u Carskoj Palati u Sremskoj Mitrovici. Program skupa i uputstvo za rezervaciju, nalazi se na priloženim linkovima:

Program rada godišnjeg sastanka Sekcije arhitekata DKS 2016

Smeštaj za GS-SADKS decembar 2016

S poštovanjem,
Predsednica Sekcije arhitekata DKS
Danijela Mladenović, d.i.a.