Čestitamo na uspehu našem kolektivnom članu Zavodu za zaštitu spomenika kulture Niš, ustanovi kulture koja podržava rad Društva konzervatora Srbije. Prenosimo belešku sa javne tribine i prezentacije gostuškog sela od 11. oktobra 2016. godine u sklopu jubileja rada ove ustanove, koja je održana pod pokroviteljtvom Gradske uprave grada Niša i gradonačelnika grada Niša gospodina Darka Bulatovića, na kojoj je učestvovao i predsednik Društva konzervatora Srbije Aleksa Ciganović, dipl. inž. arh.

Evropska nagrada uveličala poluvekovni jubilej Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu