U vreme redovne godišnje skupštine Društva konzervatora Srbije održan je stručni skup pod nazivom „Budućnost očuvanja i zaštite kulturnog nasleđa u kontekstu izrade novog zakona“, 22. juna 2015. godine u velikoj sali Muzeja istorije Jugoslavije u Beogradu.
Izlagali su Zoran Vapa, Delatnost zaštite kulturnog nasleđa u Srbiji u odnosu na region; Aleksandra Šević, Zakon o planiranju i izgradnji – učešće konzervatora u sprovođenju mera tehničke zaštite; Miroslav Matić, Ustanove zaštite kao ponuđači u postupcima javnih nabavki; Aleksa Ciganović, Pomoćni zakonski okviri kojima se izvršava Zakon o kulturnim dobrima – preporuke za budući propis; dr Bojan Marinković, Značaj jedinstvenog formata meta podataka za opisivanje i dokumentovanje kulturnog nasleđa;mr Maja Đorđević, Umrežavanje – analiza i presek stanja; dr Slavica Vujović, Primena ratifikovanih konvencija u novom zakonu o kulturnom nasleđu; dr Mirjana Roter Blagojević, Stanje i mogućnosti unapređenja obrazovanja arhitekata iz oblasti očuvanja i zaštite graditeljskog nasleđa; mr Tihomir Obradović, Licence za arhitekte konzervatore i dr Gordana Mitrović, Očuvanje kulturnog nasleđa – odgovornost prema prošlosti.
Uz stručno vođenje prisutni članovi obišli su izložbu „Umetnost kao otpor fašizmu“ i stalnu postavku u Kući cveća.

Članovi Društva konzervatora Srbije smatraju da je neophodno da uzmu aktivno učešće u svim radnim grupama u postupku izrade budućih propisa o kulturi i kulturnom nasleđu; da se pred Ustavnim sudom Srbije oceni zakonitost člana 134. tekućeg Zakona o planiranju i izgradnji; da se promeni metodologija polaganja stručnog ispita i potupak dobijanja stručnog zvanja; da se utvrdi način dobijanja licence za sve profile zaposlenih u ustanovama zaštite nepokretnih kulturnih dobara i da članovi Društva konzervatora Srbije u okviru svojih instrumenata okupljanja i aktivnosti skrenu pažnju javnosti o značaju pravne i fizičke zaštite nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa.

Povodom Godišnje skupštine Snežana Jejić gostovala je u emisiji Prostor, autora Stanislava Stankića, i govorila o radu Društva konzervatora Srbije.