ДКС као репрезентативно удружење - ДРУШТВО КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ

  • Новости
  • >
  • ДКС као репрезентативно удружење

Председништво Друштва конзерватора Србије је на својој 2. седници која је одржана 21. априла 2017. године, постигло договор око успостављања радне групе која ће извршити анализу могућности, утврђивање организационо-пословних способности Друштва конзерватора Србије и давање препоруке Председништву ДКС ради покретања захтева код надлежног органа за стицање статуса у култури, у складу са посебним прописом. Радна група ће доставити одговарајући извештај са закључком и препоруком и ради благовременог подношења извештаја Скупштини Друштва конзерватора Србије.

Одлуку можете преузети овде.