Организациона структура - ДРУШТВО КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ

  • Организациона структура

ПРЕДСЕДНИЦА ДКС
Катарина Максимов, архитекта

ПОТПРЕДСЕДНИЦА
Данијела Младеновић, архитекта

ЧЛАНОВИ ПРЕДСЕДНИШТВА
Јелена Божић, правник
Снежана. Неговановић, сниматељ слике
Јасмина Поповић Русимовић, архитекта
Александра Шевић, архитекта
др Татјана Трипковић, хемичар
Сања Кесић Ристић, историчар уметности
Весна Мркић, историчар уметности
Тони Чершков, археолог
Слободан Радовановић, архитекта

НАДЗОРНИ ОДБОР
Миодраг Мишљеновић, грађ. инжењер
Бојан Којичић, историчар уметности
Милан Марковић, фотограф

СУД ЧАСТИ
Зоран Вапа, грађ. инжењер
Дејан Радовановић, историчар уметности
мр Гордана Симић, архитекта

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА
др Славица Вујовић, архитекта
др Гордана Митровић, историчар уметности
Радмила Петровић, конзерватор
Миладин Лукић, архитекта

РЕДАКЦИЈА ГЛАСНИКА ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ
Уредник: др Марина Нешковић, архитекта
др Невена Дебљовић Ристић, архитекта
Ненад Лајбеншпергер, историчар
др Светлана Пејић, историчар уметности
др Даница Поповић, историчар уметности
Нада Живковић, етнолог
Марина Бунарџић, археолог