Контакт - ДРУШТВО КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ

  • Контакт


[recaptcha id:recaptcha1 class:recaptcha1-contact]

  • Радослава Грујића 11, 11118 Београд, Србија, ПАК: 122710
  • +381 11 2454 786
  • +381 11 3441 430
  • office@dks.org.rs
  • Тек. рачун: 330-4000809-54 (без позива на број и модела)