Линкови

ДОМАЋИ

 

Министарство културе Републике Србије

Централни институт за конзервацију – ЦИК

Републички завод за заштиту споменика културе

Атлас народног градитељства

СПОНА – Културно-информативни центар Срба у Македонији

Правно информациони систем Републике Србије

Покрајински завод за заштиту споменика културе – Петроварадин

Покрајински завод за заштиту споменика културе Приштина (са измештеним седиштем у Лепосавићу)

Завод за заштиту споменика културе града Београда

Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево

Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

Завод за заштиту споменика културе Краљево

Завод за заштиту споменика културе Ваљево

Завод за заштиту споменика културе Ниш

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин

Завод за заштиту споменика културе Панчево

 


 

ИНОСТРАНИ

 

ICCROM

ИКОМОС

Савет Европе

УНЕСКО – Канцеларија за југоисточну Европу

УНЕСКО

WHC

IUCN

TICCIH

The Getty Conservation Institute

DoCoMoMo

Савез Срба у Румунији – Темишвар

AIC

EUROPEAN DIGITAL LIBRARY (eCultureMap)

ATHENA: ACCESS TO CULTURAL HERITAGE NETWORKS ACROSS EUROPE

www.athenaplus.eu/
www.athenaeurope.org/

EUROPEAN INSTITUTE OF CULTURAL ROUTES