DKS kao reprezentativno udruženje - DRUŠTVO KONZERVATORA SRBIJE

  • Novosti
  • >
  • DKS kao reprezentativno udruženje

Predsedništvo Društva konzervatora Srbije je na svojoj 2. sednici koja je održana 21. aprila 2017. godine, postiglo dogovor oko uspostavljanja radne grupe koja će izvršiti analizu mogućnosti, utvrđivanje organizaciono-poslovnih sposobnosti Društva konzervatora Srbije i davanje preporuke Predsedništvu DKS radi pokretanja zahteva kod nadležnog organa za sticanje statusa u kulturi, u skladu sa posebnim propisom. Radna grupa će dostaviti odgovarajući izveštaj sa zaključkom i preporukom i radi blagovremenog podnošenja izveštaja Skupštini Društva konzervatora Srbije.

Odluku možete preuzeti ovde.