По препоруци Министарства културе и информисања РС, Сектора за међународну сарадњу, др Невена Дебљовић Ристић, архитекта, била је представник Републике Србије на Другом Форуму о културном наслеђу Кине и земаља Централне и Источне Европе (16+1) који је одржан од 9. до 12. априла 2019. године у граду Луојангу у западној области Хенан. Организацију Другог форума о културном наслеђу Кине и земаља Централне и Источне Европе иницирала је Државнa управa за културно наслеђе НР Кине, Народна Влада покрајине Хенан у сарадњи са Кинеском академијом за културно наслеђе.

Први званични дан Форума одржан је у оквиру The National Park of Su an Tang Dynasties, унутар Mingthang Hall, где је организована промотивна изложба, на којој је представљено културно наслеђе земаља учесница, уписано на Листу светске културне и природне баштине: Кине, Бугарске, Чешке, Литваније, Летоније, Словачке, Румуније, Пољске, Боснеи Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Србије.

Презентација колегинице Невене Дебљовић Ристић, Studenica Monastery (12th Century) From Cultural Monument Conservation to Landscape Management, приказана је крозпоздравне речи у име Министарства културе и информисања Републике Србије представљањем пет локалитета на Листи светског наслеђа, након чега је емитован кратак промотивни видео материјал о Манастиру Студеници. Током излагања указано је напроцес трансформације односа службе за заштиту споменика културе од рада на техничкој заштити и конзервацији самог споменичког комплекса до улагања посебних напора да се кроз планска документа и план управљања, омогући заштита и очување културног предела, специфичне сакралне топографије и природних вредности у ширем окружењу манастира Студенице. Предлог културних рута у сливу реке Студенице, годишњи календар културних догађаја и седам верских празника, реализација пројекта Digital Studenica, формирање подрума вина у конаку из 18. века, само су неки од приказаних садржаја којиунапређују одрживост овог добра Светског наслеђа.

Током Форума организована је посета The Museum of the Site of Dingding Gate испед кога се традиционално у Луојангу одржава Performance celebrating the opening of Peony CultureFestival, као и обилазак China National Flower Garden, Luoyang Museum и локалитета Longmen Grottoes који се од 2000. године налази на Листи светске културне и природне баштине.

На дводневном Форуму званичници земаља учесница и експерти из области културног наслеђа имали су прилику да размене различите идеје, проблемска питања и искуства у истраживањима, заштити, очувању и управљању културним наслеђем, као и да размотре потенцијале, механизме и оквире будуће сарадње.