Обавештавамо Вас о предлозима пројеката које је Друштво конзерватора Србије поднело по конкурсима за финансирање или суфинансирање код ресорног Министарства културе и информисања:

1. Област дигитализације:
1.1. Дигитализација и презентација архивске, стручне и научне грађе у издањима Друштва конзерватора Србије и Друштва конзерватора Југославије (руководиоци/сарадници: Раде Мрљеш, Милан Павловић, Алекса Цигановић)

2. Област архивске грађе: откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање архивском грађом:
2.1. Радионице ,,Превентивна конзервација архивске грађе и регистратурског материјала“ (руководиоци/сарадници: Снежана Петров, Десимир Тановић)

3. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање непокретним културним наслеђем:
3.1. Гласник Друштва конзерватора Србије бр. 42 (2018)
3.2. Зборник радова ,,Радионица и семинар конзервација камена – Археолошко налазиште Царичин град 2017.“ (руководиоци/сарадници: Десимир Тановић)
3.3. Конзерваторска радионица „Грађевински материјали и конзерваторско- рестаураторски поступци – ДРВО“ ( руководиоци/сарадници: Данијела Малденовић, Јасмина Поповић Русимовић)
3.4. Публикација ,,МИЛОРАД МЕДИЋ, ЖИВОТ И ДЕЛО“ (руководиоци/сарадници: Маја Ђорђевић)
3.5. Монографија ,,КРФ И ВИДО- СПОМЕНИЦИ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ“ (руководиоци/сарадници: др Гордана Митровић)
3.6. Зборник са Друге конференције са међународним учешћем ,,Технике и технологијекроз време“ – ,,ТРАНСПОРТ И ПРЕВОЗ РОБЕ КАО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ“ (руководиоци/сарадници: др Мирјана Ђекић)

Друштво конзерватора Србије се захваљује свим колегама конзерваторима који су се одлучили на ангажман и спровели припрему документације за предлоге финансирања или суфинансирања по конкурсу из области културног наслеђа код Министарства културе и информисања Републике Србије за 2018. годину.