Председник Друштва конзерватора Србије, у сарадњи са колегама из Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, у простору и у сарадњи са Савременом галеријом у Суботици, одржаће 26.01.2018. године (петак) са почетком у 17:00 часова, предавање за грађане Улице браће Радић у Суботици чија је просторна целина у поступку утврђивања за непокретно културно добро, као и све заинтересоване грађане. Овим излагањем грађанима ће се приближити идеја грађанске партиципације, значај њихове улоге у оквиру заштите културног наслеђа и циљеви због којих се простор уопште успоставља као културно и јавно добро. Друштво конзерватора Србије, као професионално и струковно удружење овим извршава своју основну улогу у хоризонталном и вертикалном повезивању различитих интереса и актера у заштити и одрживом развоју непокретних културних добара и природних добара.