Секција архитеката Друштва конзерватора Србије реализује од 12-13. јануара 2018. године у Врњачкој Бањи секцију са више стручних реферата из области конзерваторске заштите народног градитељства, сакралне архитектуре и заштите старих градских језгара. Допунске информације можете добити од председника Секције архитеката ДКС, Данијеле Младеновић, дипл. инж. арх. (Завод за заштиту споменика културе Краљево).

Ближе информације о одржавању секције можете преузети овде.