Чланство

Како постати члан Друштва конзерватора Србије?

Сасвим једноставно – попуните одговарајући документ:

ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО У ДКС

ПРИЈАВА ЗА ОБНОВУ ЧЛАНСТВА У ДКС

Индивидуална чланарина за 2020. годину износи 700,00 динара.

Колективна чланарина за 2020. годину износи 25,000 динара.

Логотип Друштва конзерватора Србије


 

ИНСТИТУЦИЈЕ, ПРЕДУЗЕЋА И ЛИЦА КОЈА ПОДРЖАВАЈУ ДКС И РАД ЊЕГОВИХ ЧЛАНОВА

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ БЕОГРАД
Tondach doo
ПОТИСЈЕ КАЊИЖА
КОТО доо БЕОГРАД
Митре ТАСИЋ (Смедерево)
БАЈИЦА доо (Смедерево)
РЕГИОНАЛНИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СМЕДЕРЕВО
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ПЕТРОВАРАДИН
КРОВ доо (Нови Пазар)
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ
Орнамент ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ доо
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО
Кор ПРОЈЕКТ доо
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ВАЉЕВО
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ
МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ СТАРО СЕЛО – СИРОГОЈНО
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ПАНЧЕВО
АРХИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ
МУЗЕЈ ИСТОРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
ГАРНЕТ доо
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
MEЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СУБОТИЦА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ – КАНЦЕЛАРИЈА У ЛЕПОСАВИЋУ