Увод

Садржај

Саветовање – Обнова споменика градитељства

Др Слободан М. Ненадовић – Развој схватања о обнови архитектонских споменика у Србији почев од прве стручне рестаурације

Др Томислав Марасовић – Активна заштита градитељског наслеђа у савременој пракси на примјеру урбанистичко-архитектонских интервенција у Урбину

Др Иво Мароевић – Како истакнути повијесност споменика архитектуре код његове обнове

Михаило Вуњак – Обнова архитектонских споменика и коришћење нових материјала

Слободан Ђорђевић – Утицај конструктивног склопа на приступ обнови градитељског споменика

Др Бранислав Вуловић – Примењени методи при обнови цркве Св.Николе у Куршумлији, Грачанице, Раванице и Сисојевца

Др Милка Чанак Медић – Приступ обнови цистерцитског манастира у Костањевици, заштити црква Араче у Војводини и анастилози археолошких споменика

Јован Нешковић – Карактер и степен обнове цркве манастира Ђурђеви ступови у Расу, цркве Св. Петра у Бијелом пољу, цркве Св.Ђорђа у Титограду

Маг Мирко Ковачевић – Обнова цркве манастира Лепенца и схватања о презентацији и заштити цркве манастира Милентије

Маг Оливера M. Кандић – Начела заступљена при обнови манастира Градца и Старе Павлице

Ранко Финдрик – Обнова споменика народног градитељства

Светислав Вученовић – Конзервација и адаптација Конака кнегиње Љубице у Београду

Радомир Николић – Осврт на извесне одредбе Унескових препорука за конзерваторско-рестаураторске радове

Вукосава Татић – Искуства у обнови споменика културе у Војводини

Јован Секулић – Обнова споменика градитељства на подручју града Београда

Радомир Станић – Нека искуства на обнови споменика градитељства на подручју Завода у Краљеву

Александар Радовић – Начела заступана при обнови споменика градитељства у раду Завода за заштиту споменика културе у Нишу

Предраг Пајкић – Најзначајнији радови на рестаурацији споменика културе у Шумадији и Поморављу

Зоран Јаковљевић – Реконструкција Ранчићеве куће у Гроцкој

Даница Јанић – Ревитализација као циљ заштите споменика и приступ обнови џамије у нишкој тврђави

Списак илустрација