ДРУШТВО КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ

» Почетна

» O нама

» Издавачка делатност

» Дан заштите

» Председник ДКС

» Скупштина ДКС

» Секције ДКС

» Чланство ДКС

» Награде

» Документа

» Линкови

» Контакт
© 2012 by "DKS"   ·   All Rights reserved   ·   E-Mail: office@dks.org.rs

Најновије вести

Следе најновије вести из области деловања ДКС-a...

Поштовани чланови Друштва конзерватора Србије,
у складу са одредбом члана 33. Статута Друштва конзерватора Србије и члана 11. став 3) Правилника о додели награда и признања ДКС (Зрењанин, 2012)
упућује се јавни позив чланству Друштва конзерватора Србије да писаним путем достави своје предлоге за награде Друштва конзерватора Србије.

Писани и уредно потписани предлози од стране предлагача, достављају се Одбору за доделу награда и признања ДКС на службену електронску адресу овог Друштва (office@dks.org.rs) најкасније до 31. децембра 2016. године, до 16:00 часова.

Такође Вас обавештавамо да је истоветан позив прослеђен и електронском поштом на појединачне електронске адресе чланова, дана 31. октобра 2016. године.

Са срдачним поздравом,
Oдбор за доделу награда и признања
ДРУШТВО КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ

Поштовани чланови ДКС,

Обавештавамо Вас да је из штампе изашло монографско издање о Манастиру Сопоћани, аутора мр арх. Оливере Кандић.
Захваљујемо се посвећеном аутору на његовом прегорном раду за пример и одабиру Друштва конзерватора Србије за спровођење овог посла,
као и Министарству културе и информисања Републике Србије на помоћи у издавању овог капиталног издања од посебне вредности за заштиту српске историјске и културне баштине.

Срдачно,
ДРУШТВО КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ
Актуелно...
Из средстава остварених по јавном конкурсу код Министарства културе и информисања Републике Србије, Друштво конзерватора Србије организује Симпозијум са радионицом "КОНЗЕРВАЦИЈА КАМЕНА" на археолошком локалитету Царичин Град, вреднованог као културно добро од изузетног значаја за Републику Србије.

Прилоге са упутствима о Семинару са радионицом, можете преузети овде..

До скорог сусрета на Царичином Граду, руководилац пројекта Десимир Тановић, конзерватор рестауратор

Из средстава која су остварена по јавном конкурсу код Министарства културе и информисања Републике Србије за 2017. годину, Друштво конзерватора Србије организује Едукативну радионицу - семинар “Археолошка налазишта са мозаицима: Праћење и одржавање“ који ће бити одржан на археолошком налазишту Гамзиград (Felix Romuliana) од 11. до 16. септембра 2017. године.

Ова едукативна радионица посвећена је стручњацима заинтересованим за методологију конзерваторске санације мозаичких структура и ликовне обраде мозаичких декорација у оквиру археолошких налазишта.

Учешће на радионици је неопходно пријавити најкасније до 01. 09. 2017. године са попуњеном пријавом коју је потребно доставити електронском поштом др Татјани Трипковић на е-маил адресу tatjana.tripkovic@heritage.gov.rs. . Број учесника ограничен је смештајним капацитетима. Детаљан приказ података о радионици налази се у позивном писму и осталим прилозима.

Позив за радионицу у вези конзервације мозаика можете преузети овде..

Пријаву за радионицу можете преузети овде..

Секцијa историчара Друштва конзерватора Србије одржаће састанак у Нишу и Сићеву 18. и 19. маја 2017. године, чији се стручни део тематски односи на ,,Споменичко наслеђе као важан део националног идентитета". Окупљање ће се обавити у просторијама Завода за заштиту споменика културе Ниш у 12:00 часова. Прва сесија ће подразумевати и обилазак историјских споменика у Нишу и околини.

Остале детаље скупа и информације можете преузети овде.
Гостовање господина Љубодрага Пљакића,
судије Врховног касационог суда у пензији,

СЕМИНАР СА ПРЕЗЕНТАЦИЈОМ: НОВИ И СТАРИ ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ - СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ СА ПРИКАЗОМ УПРАВНО-СУДИЈСКЕ ПРАКСЕ РАДА И ОДЛУЧИВАЊА

Обавештавамо чланове Друштва конзерватора Србије да је ово Друштво обезбедило гостовање господина Љубодрага Пљакића, судије Врховног касационог суда у пензији, који ће за заинтересовано чланство ДКС одржати семинар са презентацијом ,,Нови и стари Закон о општем управном поступку - сличности и разлике" са приказом управно-судијске праксе рада и одлучивања.

Позивамо своје чланове из завода за заштиту споменика културе, музеја, архива и библиотека да присуствују семинару и презентацији, да определе до 3 заинтересована лица од којих препоручујемо да обавезно једно буде лице правне струкe.

Семинар господина Љубодрага Пљакића, са презентацијом, одржаће се 11. маја 2017. године са почетком у 10:00 часова у читаоници Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд, ул. Радослава Грујића 11, 11 118 Београд. Рад је планиран са паузом од 11:30 до 11:45, другом паузом од 12:45 до 13:15 (пауза за ручак) и трећом паузом 14:30 до 14:45. Планиран завршетак семинара је до 16:00 часовa.

Кључне одреднице и новине Закона о општем управном поступку можете прегледати овде.
O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо Вас да је Министарство културе и информисања Републике Србије, својим актом број 401-01-125/2017-02 од 30.03.2017. године доделило средства из јавних буџетских средстава Републике Србије за реализацију укупно три годишња програма у 2017. години: 1. Гласник Друштва конзерватора Србије, број 41 (2017), 2. Радионица и семинар ,,Конзервација камена - Археолошко налазиште Царичин град" - руководиоца пројекта Десимира Тановића МА, конзерватора рестауратора, 3. Едукативна радионица ,,Археолошка налазишта са мозаицима: Праћење и одржавање" - руководиоца пројекта Немање Смичикласа, конзерватора рестауратора.

Акт Министарства културе и информисања можете пронаћи овде.

Ово Друштво изражава захвалност Министарству културе и информисања Републике Србије на препознавању вредности едукације стручних професионалних кадрова и важности чина усавршавања чланова Друштва конзерватора Србије које ово удружење и окупља претежно из реда запослених по установама културе.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Председништво Друштва конзерватора Србије је на својој 2. седници која је одржана 21. априла 2017. године, постигло договор око успостављања радне групе која ће извршити анализу могућности, утврђивање организационо-пословних способности Друштва конзерватора Србије и давање препоруке Председништву ДКС ради покретања захтева код надлежног органа за стицање статуса репрезентативног удружења у култури, у складу са посебним прописом. Радна група ће доставити одговарајући извештај са закључком и препоруком и ради благовременог подношења извештаја Скупштини Друштва конзерватора Србије.

Одлуку можете преузети овде.

Поштовани чланови ДКС,

Друштво конзерватора Србије има задовољство да Вас позове дана 22. фебруара 2017. године (среда), у 12:00 часова у сали Народне библиотеке Србије, ул. Скерлићева 1 (Београд), на свечано обележавање Дана заштите коју Друштво конзерватора Србије годишње обележава у знак успостављања формалне правне заштите и конституисања културног и природног наслеђа Књажевине Србије, давне 1844. године.

Позивницу и програм свечаности можете преузети овде.

Одлуку Одбора за доделу награда и признања можете преузети овде, а информацију за Press штампу можете преузети овде.

Са срдачаним поздравом,

ПРЕДСЕДНИШТВО
ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ


OДБОР ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА
ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештамо Вас да је на седници Одбора за доделу награда и признања Друштва конзерватора Србије, која је одржана дана 2. фебруара 2017. године (четвртак) у просторијама Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд, донета одлука о добитницима награда и признања ДКС у протеклој години (2017). Добитници Велике награде Друштва конзерватора Србије за 2016. годину су: Бранка Шекарић, историчар уметности (Београд), Звонимир Недељковић, археолог (Суботица) и Станислав Сташа Чавић (Београд).

Годишње награде нису додељене.

Захвалнице Друштва конзерватора Србије су припале Инжењерској комори Србије (Београд) и привредном друштву ДМД КРОВ д.о.о. (Нови Пазар).С поштовањем,
Одбор за доделу награда признања
Друштва конзерватора Србије


ПОЗИВ ЗА ГОДИШЊИ САСТАНАК СЕКЦИЈЕ АРХИТЕКАТА
ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ
Сремска Митровица, 08-09. децембар 2016. год.


Поштовани чланови Секције архитеката ДКС,

Са великим задовољством Вас обавештавамо да је организован овогодишњи скуп колега архитеката и техничара-чланова Секције архитеката ДКС-а, у периоду од 08-09. децембра 2016. године на тему:

ЗАШТИТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НАД
НЕПОКРЕТНИМ КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ

Годишњи састанак Секције архитеката одржава се у згради Скупштине града Сремска Митровица и у Царској Палати у Сремској Митровици. Програм скупа и упутство за резервацију, налази се на приложеним линковима:
С поштовањем,
Председница Секције архитеката ДКС
Данијела Младеновић, д.и.а.
ЈАВНИ ПОЗИВ:

ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ


Поштовани чланови Друштва конзерватора Србије,

У складу са одредбом члана 33. Статута Друштва конзерватора Србије и члана 11. став 3) Правилника о додели награда и признања ДКС (Зрењанин, 2012) упућује се јавни позив чланству Друштва конзерватора Србије да писаним путем достави своје предлоге за награде Друштва конзерватора Србије.

Писани и уредно потписани предлози од стране предлагача, достављају се Одбору за доделу награда и признања ДКС на службену електронску адресу овог Друштва (office@dks.org.rs) најкасније до 31. децембра 2016. године, до 16:00 часова. Такође Вас обавештавамо да је истоветан позив прослеђен и електронском поштом на појединачне електронске адресе чланова, дана 31. октобра 2016. године.

Са срдачним поздравом,
Oдбор за доделу награда и признања
ДРУШТВО КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ
Честитамо на успеху нашем колективном члану Заводу за заштиту споменика културе Ниш, установи културе која подржава рад Друштва конзерватора Србије. Преносимо белешку са јавне трибине и презентације гостушког села од 11. октобра 2016. године у склопу јубилеја рада ове установе, која је одржана под покровитељтвом Градске управе града Ниша и градоначелника града Ниша господина Дарка Булатовића, на којој је учествовао и председник Друштва конзерватора Србије Алекса Цигановић, дипл. инж. арх.

Европска награда увеличала полувековни јубилеј Завода за заштиту споменика културе у Нишу


ОДРЖАНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ДКС У СИРОГОЈНУ


Обавештавамо Вас да је одржана редовна годишња скупштина Друштва конзерватора Србије од 10 - 11. јуна 2016. године, у хотелу Вива у Сирогојну.

Излагали су Снежана Петров, Архиви и архивска грађа у законима и подзаконским актима; Алекса Цигановић, Управни уговори у заштити културних добара? Информација о прибављеним статистичким подацима у кривичним стварима за културна и природна добра; Елена Петровић Васић, Студија заштите села Гостуша у општини Пирот – Добитник признања ЕУ и Европа Ностра за наслеђе и Grand Prix награда за 2016. године; Марија Аћимовић, Снежана Неговановић, Препоруке за стварање и управљање дигиталном фотодокументацијом у институцијама заштите културног наслеђа Србије.

Уз стручно вођење по групама и самостално присутни чланови обишли су Музеј на отвореном ,,Старо село'' у Сирогојну, а на други дан програма рада, на повратку, посећена је родна кућа Димитрија Туцовића у селу Гостиљу на Златибору, водопад у Гостиљу и Хидроцентралу под старим ужичким градом у Ужицу.

Скупштину ДКС је поздравио Бранко Благојевић, директор Музеја на отвореном ,,Старо село'', а стручна служба коју су представљали етнолог Светлана Ћалдовић Шијаковић, кустос музеја и Александар Тодоровић, конзерватор рестауратор, спровели су учеснике скупштине по Музеју.

Закони који дефинишу архиве и архивску грађу су Закон о архивској грађи и архивској делатности (у Нацрту) и Закон о културним добрима. Са становишта тренутне ситуације, за обављање делатности заштите архивске грађе ови закони су веома добро осмишљени. У погледу заштите архивске грађе већи број пропуста постоји у законима чије основно поље интересовања нису архивска грађа и архиви, али који их у одређеним сегментима дотичу или би требало да их дотичу: Кривични законик (пречишћен, 2013), Закон о ванредним ситуацијама (2009, 2011, 2012) и Закон о безбедности и здрављу на раду (2005,2015). Кривични законик уопште не препознаје оштећење или уништење архивске грађе и културног добра, због несавесне примене мера заштите, као кривично дело. Културна добра се у Закону о ванредним ситуацијама помињу насумично, тако да закон може да се тумачи на више начина, што може да има за последицу неадекватну заштиту културних добара у ванредним ситуацијама, правну и техничку несигурност. Закон о безбедности и здрављу на раду, као и подзаконски акти, не убрајају делатност заштите културних добара у послове при којима постоји могућност излагања биолошким штетностима, иако су депои покретних културних добара подложни развоју микроорганизама.

Чланови Друштва конзерватора Србије, које окупља стручну јавност из области заштите културих и природних добара, сматрају да је неопходно узети активно учешће у свим израдама нових прописа и нормативних аката, као и усаглашавању или ревизијама постојећих из области заштите културог и природног наслеђа.


Друштво конзерватора Србије пружило је подршку јавној грађанској иницијативи ,,Сачувајмо Дом ЈНА" из Шапца, као једној од ретких грађанских активизама у Србији чији је интерес заштита градског архитектонског наслеђа. Овај активизам односи се на предузимање мере за заштиту и обезбеђење Дома војске у Шапцу аутора архитекте Владимира Бјеликова (1962), као и мера којим би се јавне службе активирале у циљу покретања службеног поступка вредновања ове непокретности и утврђивања непокретности за културно добро. У циљу подршке, председник Друштва конзерватора Србије Алекса Цигановић, дипл. инж. арх., гостовао је на трибини Удружења ,,Сачувајмо Дом ЈНА" у дворани Винавер у Шабачкој народној библиотеци 20. марта 2016. године, о чему више на:

Округли сто о судбини зграде Дома ЈНА у Библиотеци шабачкој


ГОДИШЊА СКУПШТИНА ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ, 2015.

У време редовне годишње скупштине Друштва конзерватора Србије одржан је стручни скуп под називом „Будућност очувања и заштите културног наслеђа у контексту израде новог закона“, 22. јуна 2015. године у великој сали Музеја историје Југославије у Београду.
Излагали су Зоран Вапа, Делатност заштите културног наслеђа у Србији у односу на регион; Александра Шевић, Закон о планирању и изградњи - учешће конзерватора у спровођењу мера техничке заштите; Мирослав Матић, Установе заштите као понуђачи у поступцима јавних набавки; Алекса Цигановић, Помоћни законски оквири којима се извршава Закон о културним добрима - препоруке за будући пропис; др Бојан Маринковић, Значај јединственог формата мета података за описивање и документовање културног наслеђa; мр Маја Ђорђевић, Умрежавање - анализа и пресек стања; др Славица Вујовић, Примена ратификованих конвенција у новом закону о културном наслеђу; др Мирјана Ротер Благојевић, Стање и могућности унапређења образовања архитеката из области очувања и заштите градитељског наслеђа; мр Тихомир Обрадовић, Лиценце за архитекте конзерваторе и др Гордана Митровић, Очување културног наслеђа - одговорност према прошлости.
Уз стручно вођење присутни чланови обишли су изложбу „Уметност као отпор фашизму“ и сталну поставку у Кући цвећа.

Чланови Друштва конзерватора Србије сматрају да је неопходно да узму активно учешће у свим радним групама у поступку израде будућих прописа о култури и културном наслеђу; да се пред Уставним судом Србије оцени законитост члана 134. текућег Закона о планирању и изградњи; да се промени методологија полагања стручног испита и потупак добијања стручног звања; да се утврди начин добијања лиценце за све профиле запослених у установама заштите непокретних културних добара и да чланови Друштва конзерватора Србије у оквиру својих инструмената окупљања и активности скрену пажњу јавности о значају правне и физичке заштите непокретног и покретног културног наслеђа.

Поводом Годишње скупштине Снежана Јејић гостовала је у емисији Простор, аутора Станислава Станкића, и говорила о раду Друштва конзерватора Србије.
У организацији Друштва конзерватора Србије и Народне библиотеке Србије 21. маја 2013. године господин Бранислав Бранковић, архитекта културне баштине Француске и бивши конзеватор базилике Сен Дени одржао је предавање на тему УМЕТНОСТ ВИТРАЖА У ФРАНЦУСКОЈ.


САРАДЊА СА ИНОСТРАНСТВОМ - ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ СА УДРУЖЕЊЕМ РЕСТАУРАТОРА МАЂАРСКЕ

Протокол о сарадњи између Удружења рестауратора Мађарске и Друштва конзерватора Србије потписан је у свечаној атмосфери у присуству господина Небојше Брадића, министра културе Републике Србије, представника државне управе Републике Србије и АП Војводине, многих угледних гостију и бројних конзерватора у  донжонкули тврђаве у Бачу 13. септембра 2008. године. Потписници су др Миклош Сенткираљи, председник УРМ и Гордана Митровић, председник ДКС.